Udlejning – Værd at vide

På Spejdercentret Thorup Hede har vi gennem mange år haft et reglement, som hedder “værd at vide”. Det er egentlig blot en række vigtige informationer man altid bør kende til , når man bevæger sig på Spejdercentret Thorup Hede som lejer.  

 

Nedefor har vi samlet alle de vigtig informationer til hvert af de områder man kan leje sig ind på, på centret. Er der spørgsmål kan man altid kontakte nedestående. 

 

Udlejningskontor:

Lis Lundegaard

Hybenvej 3, Hørby.

9300 Sæby. 

Tlf 20281363

lvlundegaard@gmail.com 

 

Spejdergården

Reglement / værd at vide

Ledere: Den ansvarlige leder skal være fyldt 20 år og skal deltage i opholdet. Lederen er personlig ansvarlig for ødelæggelser m.v.

Alment: Af hygiejniske grunde skal hver deltager medbringe et lagen til at lægge over madrassen.

Opvask: Klude, viskestykker og opvaskemiddel + toiletpapir og håndklæder til toiletterne skal medbringes.

Affald: Fyldes i containerne.

Skader: Lejeren vil blive afkrævet erstatning for evt. ødelæggelser og beskadigelser.

Færdsel: Af hensyn til de omkringboende, må færdsel udenfor lejrens område kun foregå ad veje og stier. Skoven nord for lejren må benyttes, men alm. regler for ophold m.v. i skoven skal følges. Vis hensyn overfor naboer og natur.

Flytning af inventar: Borde og stole i opholdsstuen må flyttes, men lad venligst være med at trække/skubbe dem – Løft dem! – Borde og stole skal sættes på plads ved afrejse.

Brænde: Der er brænde til lejrbål i brændeskjulet. Lejrbål skal afholdes på bålpladserne.

Afrejse: Før lejren forlades, skal der foretages en grundig rengøring. Der er rengøringsartikler på lejren. – Se i øvrigt opslag på lejren.

Varme: Varmepumpen må ikke afbrydes. Elradiatorer tændes og slukkes på relæ i baggang. – Slukkes ved afrejse. Ved afrejse skal alle indvendige døre stå åbne!!

Rengøring: Der kan tilkøbes slutrengøring – bestående af gulvvask og rengøring af toiletter, men lejerne skal selv rydde op og feje før afrejse. Pris 1500 kr.

Hvis lejer selv gør rent og det ikke er tilfredsstillende, vil der blive gjort rent og der vil tilgå en regning til lejr på forbrugt tid.

Salg: Der kan købes (selvbetjening) forskellige ting med Thorup Hedes logo. 

Det er vort håb, at ovennævnte regler og anvisninger må blive efterlevet, og at der altid på ”Spejdercentret Thorup Hede” må herske en god orden og tone.

Spejdercentret ønsker alle en god lejr.

Bondegården

Reglement / værd at vide

Ledere: Den ansvarlige leder skal være fyldt 20 år, og skal deltage i opholdet. Lederen er personlig ansvarlig for ødelæggelser m.v.

Alment: Af hygiejniske grunde, skal hver deltager medbringe et lagen til at lægge over madrassen.

Opvask: Klude, viskestykker og opvaskemiddel + toiletpapir og håndklæder til toiletterne skal medbringes.

Affald: Fyldes i containerne.

Skader: Lejeren vil blive afkrævet erstatning for evt. ødelæggelser og beskadigelser.

Færdsel: Af hensyn til de omkringboende, må færdsel udenfor lejrens område kun foregå ad veje og stier. Skoven nord for lejren må benyttes, men alm. regler for ophold m.v. i skoven skal følges. Vis hensyn overfor naboer og natur.

Flytning af inventar: Borde og stole i opholdsstuen må flyttes. Men lad venligst være med at trække/skubbe dem. Løft dem! – Sæt dem på plads ved afrejse.

Brænde: Der er brænde til lejrbål i brændeskjulet. Lejrbål skal afholdes på bålpladserne.

Afrejse: Før lejren forlades, skal der foretages en grundig rengøring. Der er rengøringsartikler på lejren. Se i øvrigt opslag på lejren.

Varme: Elradiatorer nedjusteres til 10 grader.

Rengøring: Der kan tilkøbes slutrengøring – bestående af gulvvask og rengøring af toiletter, men lejerne skal selv rydde op og feje før afrejse. Pris kr. 1.000,00. Hvis lejer selv gør rent og det ikke er tilfredsstillende, vil der blive gjort rent og der vil tilgå lejer regning på forbrugt tid.

Det er vores håb, at ovennævnte regler og anvisninger må blive efterlevet, og at der altid på ”Spejdercentret Thorup Hede” må herske en god orden og tone.

Spejdercentret ønsker alle en god lejr.

Revideret November 2014

Lejrpladser

Reglement / værd at vide

Ledere: Den ansvarlige leder skal være fyldt 20 år, og skal deltage i opholdet. Lederen er personlig ansvarlig for ødelæggelser m.v.

Toiletter: Der medbringes toiletpapir + håndklæder til toiletterne.

Affald: Affald anbringes i containerne ved Bondegården.

Erstatning: Lejeren vil blive afkrævet erstatning for evt. ødelæggelser og beskadigelser.

Færdsel: Af hensyn til de omkringboende, må færdsel udenfor lejrens område kun foregå ad veje og stier. Skoven nord for lejren må benyttes, men alm. regler for ophold m.v. i skoven skal følges. Vis hensyn overfor naboer og natur.

Brænde: Der er brænde til lejrbål i brændeskjulet. Lejrbål skal afholdes på bålpladserne. Der må etableres bålpladser og fedtefælder, men de skal slettes/jævnes omhyggeligt. Der er rafter rundt om på pladsen som må benyttes.

Afrejse: Før lejren forlades, skal rafter og andet benyttet materiel bringes tilbage til, hvor det er lånt. Lejrtoiletter rengøres omhyggeligt. Der er rengøringsartikler på lejren. Se i øvrigt opslag på lejren.

Rengøring: Der kan tilkøbes slutrengøring af lejrtoiletter – bestående af gulvvask og rengøring af toiletter, men lejerne skal selv rydde op og feje før afrejse. Pris kr. 1000,00. Hvis lejer selv gør rent og det ikke er tilfredsstillende, vil der blive gjort rent og der vil tilgå lejer en regning på forbrugt tid.

Det er vores håb, at ovennævnte regler og anvisninger må blive efterlevet, og at der altid på

”Spejdercentret Thorup Hede” må herske en god orden og tone.

Spejdercentret ønsker alle en god lejr.

Revideret November 2014