Priser ved leje.

På Spejdercentret Thorup Hede er der to hytter, hvor der er mulighed for overnatning. Nedefor er de aktuelle priser anført for at leje centret eller dele af dette.

 

Udlejningspriser inkl. energiforbrug

En dag/aften midt i ugen

Uden overnatning

Spejdergården – 1.400,- kr.

Bondegården – 750,- kr.

1 døgn midtugen

1 overnatning mandag – fredag

Spejdergården – 2.700,- kr. Suppleringsdøgn pr. stk . 1.600

Bondegården – 1500,- kr.

1 kort weekend

fredag kl. 16.00 – lørdag kl. 14.00

lørdag kl. 14.00 – søndag kl. 15.00

Spejdergården – 4.400,- kr.

Bondegården – 2.400,- kr.

1 lang weekend

fredag kl. 16.00 – søndag kl. 15.00

Spejdergården – 5.400,- kr.

Bondegården – 3.100,- kr.

1 hel uge

lørdag kl. 14.00 – lørdag kl. 12.00

Spejdergården – 11.600,- kr.

Bondegården – 7.100,- kr.

Leje af lejrpladser

Inkl. brug af brænde, lån af rafter og nøgle til toilet/vaskerum
Pris pr. deltager pr. overnatning: 40,- kr.

Centersommerlejre

Kontakt bestyrelsen vedr mulighed for centersommerlejr. Oprettes efter ønske og inkludere aktiviteter med hjælp fra hedebønder.

Andet

For større lejre kontakt udlejer for at få et tilbud der passer til jeres behov. Der er mulighed for leje af telte, patruljekasser og aktivitetsudstyr