Ås-lejr tilmelding

Her samler vi alt omkring tilmelding til lejren, forvent der kommer mere information omkring tilmelding i løbet af marts 2021 

Tilmeldingen åbner til marts 2021 og foregår gennem Flexminds. Fra marts kan man tilgå Flexmind HER

 

Det vil være muligt at angive ønsker til naboer, det kan være ens venskabsgruppe eller en gruppe der er et tæt samarbejde med i hverdagen.

Tilmeldingen åbner til marts 2021 og lukker den 01. Juni 2021.
Umiddelbart efter at tilmeldingen lukker, bliver der sendt leder- og deltagerinformation ud til alle tilmeldte.

Tilmelding til aktiviteter og madbestilling er åben mellem den 1. maj 

Pris
Prisen er kr. 925 for alle lejrdeltagere bortset fra seniorspejdere som skal betal kr.1.245 for at deltage.

Forskellen i prisen er begrundet i, at seniorspejderne, i deres fælleslejr, også er fælles om madlavningen, hvorfor maden er indeholdt i prisen for lejren.

Efter lejren vil der blive opgjort et beløb, lejrleje/etablering, som kan bruges til ansøgning om kommunalt tilskud, vi kender ikke beløbet endnu, men kan anbefale at der regnes med et beløb på ca. kr. 550 pr. deltager. Der er forskel fra kommune til kommune hvor mange % i kan få i tilskud.

Lejr T-shirts: kr. 85 pr. stk. Bestilles ved tilmeldingen

Der er mulighed for at leje rafter, der opkræves kr. 350. kr pr. gruppe som ønsker dette. Det skal angives ved tilmeldingen om man ønsker at gøre brug at dette tilbud. 

FOTO: Der vil blive tage et gruppefoto af alle grupper, der kan ved tilmeldingen bestilles det antal billeder som I ønsker at få med hjem, prisen er kr. 25 pr. stk