Post A7

Om stedet: 

Skovstykket herfra og mod øst hedder Frodes skov opkaldt efter Frode, som gav områder af centeret til spejderne.

Da stykket hælder meget, kunne det ikke bruges til mark og derfor var der også skov på området da Frode ejede det. Frode brugte stykket til at skaffe brænde til eget forbrug. 

Opgave:

Nu er det tid til at sætte fantasien i blød, og opfind et væsen som kunne leve her i dette skov stykke. Skriv en beskrivelse af væsenet eller tegn en tegning af væsenet. Og eventuelt en lille historie omkring det.