Post A7

DIAMANT:
ima lfa ictor // cho ovember // ierra ango scar omeo ankee // ike cho elta // scar omeo elta cho ango // elta ndia lfa ike lfa ovember ango

(Nøgle på post A17)

 

Om stedet: 

Skovstykket herfra og mod øst hedder Frodes skov opkaldt efter Frode som gav områder af centeret til spejderne.

Da stykket hælder meget, kunne det ikke bruges til mark og derfor var der også skov på området da Frode ejede det. Frode brugte stykket til at skaffe brænde til eget forbrug.