Post B11

DIAMANT:

Tag et billede hvor alle i patruljen hopper så højt de kan. Ingen må røre jorden på billedet. Post det – bonus points for sjove hashtags