Post C7

DIAMANT:

Skriv to vers til en sang.

Jeres patruljenavn skal indgå.

Syng den og læg det op.