Om lejren

Udforsk alt om Ås-lejren

Der der altid rigtig mange praktiske spørgsmål når man skal med på en stor lejr, så vi har forsøgt at lave en liste med de mest efterspurgte oplysninger

 

Har du spørgsmål vedr lejren, se om du kan finde svar her:

ANKOMST:

Materialer må køres ind på pladsen fra lørdag kl 16.00 og frem til søndag morgen kl 06.00. Vær opmærksom på at materialet står på eget ansvar. Der vil være mulighed for at få trukket en trailer med lejrudstyr ind på pladsen om søndagen, frem til kl 12.00

Ved ankomst til lejren kontaktes Lejr og Teknik INDEN der rejses telte. Det er for at sikre at alle grupper får den bedste lejrpladsinddeling.

Deltagere må ankomme fra søndag morgen og husk indtjekning ved ankomst. Indtjekning foregår ved “indgangsporten” til lejren (se lejrkort)

 

AFREJSE:

Lejrpladsen skal synes inden afrejse, hvilket der er mere information om på lejren. Synlig nedbrydning må først begynde torsdag efter kl 12.00. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så bedes man lave en aftale med “Lejr og Teknik” på mail tomspejder@gmail.com.

Det vil være muligt at kører ind på lejrpladsen, for at hente materialer, torsdag kl 16.00 eller når “Lejr og teknik” finder det ansvarligt

 

BRANDSIKKERHED:

Der skal være minimum 10 liter vand ved hvert bålsted

 

LEJR PLADSEN:

Der skal graves fedtfælder og de må max være 1 meter i dybten.

Størrelsen på hver lejrplads af hænger af gruppestørrelse og pladsfohold. Det ud regnes med x m2 pr deltager. Hvis der medbringes mastersejl  over 50 m2, skal det i god tid aftales med Lejr og Teknik. Det samme gælder hvis I har planer om et større byggeri eller pionering som giver adgang til personer i over 2 m højde. Alt skal godkendes af Lejr og Teknik

 

UNDER LEJREN:

Affald skal afleveres i lukkede sække i de opstillede containere på lejrområdet. 

Toiletter. Hver underlejr har eget toilet og man må kun bebytte tioletterne i egen underlejr 

Bad, særskilt herre og dame, vil der være mulighed for på Bondegården. 

Førstehjælps kasse skal grupperne selv medbringe, således at mindre uheld kan klares i egen enhed. Opstår der behov for yderligere hjælp er der på lejren et hold af første hjælpere som kan træffes i informationen. Er informationen ubetjent, hænger der et døgnbetjent mobiltelefonnummer. Bliver der behov for at ringe 1-1-2 skal informationen efterfølgende underrettes.

Der vil blive taget Gruppebillede af alle grupper. Man bestiller det ønskede antal gruppebilleder ved tilmelding og får nærmere information om tid og sted ved første informationsmøde.

Alkohol og rusmidlerSpejdere, der er tilmeldt spejder- eller seniorlejren må ikke indtage alkohol på Ås-lejren. Sker dette, vil man øjeblikkeligt blive bortvist uden tilbagebetaling af deltagergebyret.

Det er ikke tilladt at drikke alkohol i selskab med eller foran spejdere under 17 år, der er tilmeldt spejder eller seniorlejren.

Det er ikke tilladt at optræde beruset i selskab med eller foran spejdere under 17 år, der er tilmeldt spejder- eller seniorlejren. Sker dette, vil man øjeblikkeligt blive bortvist uden tilbagebetaling af deltagergebyret.

Man bærer selv ansvaret for at alkoholpolitikken overholdes, dvs. at man ikke må lukke dele af lejren af for at nyde alkohol, og på den måde lægge ansvaret over på andre.

Kniv må bæres i henhold til gældende dansk lovgivning.

Rygning incl E-cigaretter er tilladt i begrænset omfang. Med indførelse af rygerloven er indendørs rygning i hytter og spejderlokaler ikke længere tilladt, og KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse opfordrer til at man tillige følger bestemmelserne for skoler, børneinstitutioner mv., som indskærper, at man heller ikke må ryge på udendørs arealer, hvor børn og unge er til stede. Det indskærpes at rygning på fællesarealer er forbudt.

Mobil Pay kan bruges de steder hvor der vil være behov for at handle

 

 

 

Fandt du hvad du søgte ?

Ja: det var dejligt. Besøg endelig siden igen hvis du får et nyt spørgsmål

Nej: Du er velkommen til at kontakte en i styregruppen. kontakt

 

Oversigts billede over lejren kommer  senere